Showing 1–16 of 22 results

Add to cart

Horina Chingi (Shrimp Horina)_250 gm

৳  179.00
Add to cart

Whole Frozen Hilsha (Net Weight ± 50 gm)_800 gm

৳  999.00
Add to cart

Tara Baim Fish_500 gm

৳  379.00
Add to cart

Whole Tuna Fish (Net Weight ± 50 gm)_2 kg

৳  489.00
Add to cart

Asto Ilish (Whole Hilsha) ± 50 gm_600 gm

৳  599.00
Add to cart

Gulsha Medium (Net Weight ± 50 gm)_500 gm

৳  299.00
Add to cart

Tengra Fish Deshi (Net Weight ± 20 Gm)_400 gm

৳  299.00
Add to cart

Baila Fish Medium (Net Weight ± 50 gm)_500 gm

৳  379.00
Add to cart

Poa Fish_500 gm

৳  299.00
Add to cart

Deshi Sarputi Fish_500 gm

৳  149.00
Add to cart

Tatkini Fish_500 gm

৳  199.00
Add to cart

Rupchanda Fish Medium_500 gm

৳  449.00
Add to cart

Shing Fish Processed_500 gm

৳  289.00
Add to cart

Puti Fish_250 gm

৳  129.00
Add to cart

Golda Chingri (Shrimp Golda)_500 gm

৳  649.00
Add to cart

Mola Fish Deshi_250 gm

৳  149.00